Zdjęcie miesi±ca - luty 2009 r.
Tour Royale nad Zatok± Tulońsk± (Francja).
Fot. Krzysztof Zandecki.
Powrót