Zdjęcie miesi±ca - sierpień 2008 r.
Fort 7 - widok przez strzelnicę, na prawy czołowy odcinek fosy - Twierdza Poznań.
Zwraca uwagę zerwana z wyci±gu płyta pancerna.
Fot. Deeno.
Powrót