Zdjęcie miesi±ca - kwiecień 2008 r.
Fragment schronu bojowego B-Werk Ost - G.W. Cegielnia - Wał Pomorski.
Fot. Radosław Prochot.
Powrót