Zdjęcie miesi±ca - marzec 2008 r.
Jedna z wykutych w skale sztolni w scenerii zimowej - Kompleks Osówka - Riese.
Fot. Krzysztof Zandecki.
Powrót