Zdjęcie miesi±ca - luty 2008 r.
Ciężki polski schron bojowy Sęp z 1939 r. w scenerii zimowej - O¶rodek Oporu Jastarnia.
Fot. Piotr Staniewski - luty 2008 r.
Powrót