Zdjęcie Miesi±ca - 2004 r.

Konkurs zorganizowany przez Harcerski Kr±g Miło¶ników Fortyfikacji i Eksploracji w Poznaniu.

Zachęcamy miło¶ników fortyfikacji do nadsyłania swoich zdjęć przedstawiaj±cych fortyfikacje.
Należy opisać zdjęcie co przedstawia i kiedy powstało, podać imię i nazwisko autora oraz
zaznaczyć czy chcemy by było publikowane pod zdjęciem.

ARCHIWUM 2005 ARCHIWUM 2006 ARCHIWUM 2007 ARCHIWUM 2008
KONKURS 2009

Powrót