Harcerski Kr±g Miło¶ników Fortyfikacji i Eksploracji skupia osoby
zainteresowane architektur± obronn± i eksploracj±.

Do naszych podstawowych celów należ±: