Projekt - "Fort 4a - siedziba HKMFIE w Poznaniu"

Od blisko 10-ciu lat Fortem 4a w Poznaniu opiekują się harcerze. W ramach projektu planujemy rewitalizację Fortu 4a w Poznaniu i jego otoczenia. Na terenie starodrzewia otaczającego fort zostanie urządzony park dla mieszkańców pobliskich osiedli. Teren fortu, obwałowania i podziemia to w przyszłości Centum Edukacji Historyczno Przyrodniczej i Ośrodek szkoleniowy Harcerskiego Ośrodka Kształcenia Turystów Wodnych w Poznaniu, siedziba Harcerskiego Kręgu Miłośników Fortyfikacji i Eksploracji w Poznaniu oraz kilku innych organizacji.
W ramach dotychczasowych prac została sporządzona dokumentacja architektoniczna oraz koncepcja adaptacji pomieszczeń fortu.
Uporządkowany został teren działki fortecznej, uprzątnięte z gruzu i śmieci a także zabezpieczone kubatury forteczne.
W jednej z kazamat urządziliśmy harcówkę, w której odbywają się między innymi spotkania HKMFIE w Poznaniu.

Powrót