HKMFIE w Poznaniu - doł±cz do nas .

HKMFIE w Poznaniu jest organizacj± otwart± i chętnie widzimy nowe twarze w naszych szeregach. Nasi członkowie reprezentuj± pełen przekrój wiekowy a także liczne profesje...
S± w¶ród nas uczniowie, studenci, menadżerowie, informatycy, przedstawiciele handlowi, kowal i archeolog...

Osoby zainteresowane fortyfikacjami i szeroko pojęt± eksploracj± zapraszamy na nasze spotkania i wyprawy.

Spotkania odbywaj± się w każd± pierwsz± niedzielę miesi±ca o 10:00 na Forcie 4a - Wilczy Młyn. A w przypadku kolizji terminu spotkania ze ¶więtem, zdarza się, że spotkanie może być przesunięte.
Szczegóły na temat terminów spotkań na naszym FORUM.

Organizujemy także dłuższe wyprawy kilkudniowe a także prowadzimy liczne projekty badawcze na terenie Twierdzy Poznań i nie tylko...
Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Powrót