Projekt badawczy - Stemple cegielniane Twierdzy Poznań

W ramach projektu inwentaryzujemy stemple cegielniane z murów fortecznych Twierdzy Poznań a także analogie stempli na innych budynkach z terenu Wielkopolski. Powstaje także ekspozycja cegieł znalezionych na złożu wtórnym.
Problematyka zwi±zana ze stemplami cegielnianymi jest bardzo szeroka, planujemy wydać opracowanie na ten temat, które będzie efektem naszych kilkuletnich badań. Zapraszam do lektury krótkiego artykułu ten temat i katalogu stempli cegielnianych opracowanego przez jednego z członków naszej organizacji. Zachęcam także do zapoznania się z zawarto¶ci± Forum HKMFIE w Poznaniu na stronach po¶więconych projektowi i udziału w dyskusji.

Powrót