Projekt - "Biblioteka HKMFIE w Poznaniu"

Celem projektu jest wzajemny dostęp do zasobów: ksi±żki, czasopisma, dokumentacja, archiwalia, przez członków HKMFIE w Poznaniu.
Każdy członek HKMFIE w Poznaniu może korzystać z zasobów "Biblioteki HKMFIE w Poznaniu", warunkiem udziału w projekcie jest udostępnienie swoich zbiorów. Należy w tym celu przesłać zgłoszenie i listę własnych zasobów wg. wzoru.
Po weryfikacji nowy uczestnik projektu otrzymuje dostęp do zasobów biblioteki.

Powrót